Được hỗ trợ bởi Dịch

Lý do các nhà nghiên cứu sử dụng chai đa tầng HyperFlask của Corning!!

HyperFlask là một loại bình nuôi cấy tế bào được sản xuất bởi Corning.Bình này có diện tích trồng 1720 cm² trong khuôn viên của một bình cầu truyền thống 175 cm².
Bình này sử dụng một bề mặt sinh trưởng thấm khí đa lớp để đảm bảo sự trao đổi khí hiệu quả. HyperFlask được thiết kế để cung cấp hiệu suất cao và sản lượng cao cho các ứng dụng nuôi cấy tế bào
← Bài trước Bài sau →
Back to top