Chất Lượng Nước
Trong Các Ứng Dụng
Chẩn Đoán Y Khoa

Hội thảo trực tuyến

Đăng Ký Tham Dự

Nội dung chương trình

Tầm quan trọng của chất lượng nước trong thí nghiệm lâm sàng

Tác động của nước chất lượng nước lên các ứng dụng thí nghiệm quan trọng

Kết quả xét nghiệm bị ảnh hưởng như thế nào nếu nước bị ô nhiễm

Tiêu chuẩn toàn cầu trong việc theo dõi và truy xuất nguồn gốc

Kiểm soát từ xa và truy xuất nguồn gốc 24/7

Chương trình này dành cho bạn

Tất cả những người sử dụng / yêu cầu nước tinh khiết / CLRW & siêu tinh khiết cho các ứng dụng phòng thí nghiệm quan trọng và hàng ngày.

Đăng Ký Tham Dự

Gửi Thông Tin

Thứ 6 - 25/2/2022

1:00 PM - 2:00 PM

info@vietanhco.com.vn

024 3783 1852

Công ty TNHH Thiết bị khoa học Việt Anh

Số 2 Lô 3A Trung Yên, Trung Hòa, Hà Nội