Được hỗ trợ bởi Dịch

AmpliTag Gold DNA Polymerase và Buffer I

Model/Code:N8080240

Hãng sản xuất: Thermo Fisher Scientific

Danh mục: Vật tư tiêu hao

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm

- AmpliTaq GoldTM DNA Polymerase là một dạng AmpliTaq DNA Polymerase đã được biến đổi về mặt hóa học bằng cách kích hoạt nhiệt. 

Sản phẩm đã xem

 AmpliTag Gold DNA Polymerase và Buffer I
Back to top