Được hỗ trợ bởi Dịch

Màng tiền lọc Polysep®II

Model/Code:Polysep®II

Hãng sản xuất: Merck Millipore

Danh mục: Giải pháp lọc

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm
- Vật liệu màng lọc: Sợi thủy tinh Borosillicate và MCE
- Kích thước lỗ lọc (um): 1.0/0.2/0.1, 1.0/0.2, 1.0/0.5
1.0/1.2, 2.0/1.2
Đặc điểm: 
- Vật liệu màng lọc: Sợi thủy tinh Borosillicate và MCE
- Kích thước lỗ lọc (um): 1.0/0.2/0.1, 1.0/0.2, 1.0/0.5
1.0/1.2, 2.0/1.2
- Dạng lọc:  Optiscale, Opticap XL (2, 4, 5, 10,...); Cartridge (4, 10, 20, 30, 40 in.)
Ứng dụng:
- Môi trường nuôi cấy tế bào / Thuốc nhãn khoa / Huyết thanh

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem

 Màng tiền lọc Polysep®II
Back to top