Được hỗ trợ bởi Dịch

Bình nuôi cấy tế bào năng suất cao HyperStack

Model/Code:HyperStack

Hãng sản xuất: Corning Lifesciences

Xuất xứ: Mỹ

Danh mục: Nuôi cấy tế bào

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm

Bình nuôi cấy tế bào năng suất cao HyperStack được áp dụng công nghệ HYPER của Corning là hệ thống nuôi cấy tế bào bám dính hiệu quả cao nhất hiện nay cho việc sản xuất sinh dược nhờ việc mang lại năng suất nuôi cấy cao hơn đến 5 lần, đảm bảo hình thái, kiểu hình và tăng trưởng tế bào đồng nhất hơn so với các hệ nuôi cấy thông thường.

Sản phẩm liên quan

 Bình nuôi cấy tế bào năng suất cao HyperStack
Back to top