Được hỗ trợ bởi Dịch

Môi trường Haemophilus Test Base dạng bột

Model/Code:CM0898B

Hãng sản xuất: Oxoid

Danh mục: Môi trường nuôi cấy dạng bột

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm

- Môi trường Haemophilus Test Base của Thermo Scientific™ Oxoid™ là môi trường đặc biệt được sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm của Haemophilus influenzae. Môi trường này dựa trên công thức được phát triển bởi Jorgensen et al, hiện được khuyến nghị bởi United States CLSI (M100Ed 29). Các kết quả đạt được khi sử dụng môi trường Haemophilus Test Base có khả năng tái lập cao.

Sản phẩm liên quan

 Môi trường Haemophilus Test Base dạng bột
Back to top