Dickson

Giải pháp giám sát môi trường EMS (nhiệt độ, độ ẩm, CO2, chênh áp...) OCEAView của Dickson ứng dụng hiệu quả cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, sản xuất, nghiên cứu và phòng thí nghiệm, hàng không vũ trụ, thực phẩm và đồ uống, kho vận và vận tải.
Nhà cung cấp:
Loại sản phẩm:
Danh mục:
Xóa hết