Được hỗ trợ bởi Dịch

Bộ kit tách chiết axit nucleic MagMAX™ Dx Prefilled Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit

Model/Code:A52076

Hãng sản xuất: Thermo Fisher Scientific

Danh mục: Kit tách chiết

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm

Bộ kit MagMAX™ Dx Prefilled Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit là bộ kit tách chiết axid nucleic dựa trên công nghệ hạt từ được sử dụng cho mục đích phân lập và tinh sạch RNA và DNA của virút từ mẫu nước bọt, mẫu phết hầu họng và tỵ hầu của con người để phát hiện virút SARS-CoV-2, adenovirus và virút cúm bằng phương pháp real-time PCR.

Sản phẩm liên quan

 Bộ kit tách chiết axit nucleic MagMAX™ Dx Prefilled Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit
Back to top