Được hỗ trợ bởi Dịch

Chủng chuẩn Vi Sinh Vật

Hãng sản xuất: Merck

Danh mục: Chủng chuẩn vi sinh

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm

Chủng Chuẩn Vi Sinh Vật - Certified Reference Microorganisms (CRMs) dạng đĩa Vitroids và LENTICULE.
Giải pháp đơn giản hoá quy trình mà vẫn đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm.

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem

 Chủng chuẩn Vi Sinh Vật
 Chủng chuẩn Vi Sinh Vật
 Chủng chuẩn Vi Sinh Vật
 Chủng chuẩn Vi Sinh Vật
 Chủng chuẩn Vi Sinh Vật
Back to top