Được hỗ trợ bởi Dịch

Kiểm nghiệm vi sinh dược phẩm - Hệ thống lọc Milliflex Oasis

Model/Code:Miliflex Oasis

Hãng sản xuất: Merck Millipore

Xuất xứ: Mỹ

Danh mục: Vi sinh công nghiệp

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm

Miliflex Oasis cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh, bao gồm các dịch vụ, cho quy trình làm việc được bảo mật với khả năng hoạt động cao nhất

Sản phẩm liên quan

 Kiểm nghiệm vi sinh dược phẩm - Hệ thống lọc Milliflex Oasis
 Kiểm nghiệm vi sinh dược phẩm - Hệ thống lọc Milliflex Oasis
 Kiểm nghiệm vi sinh dược phẩm - Hệ thống lọc Milliflex Oasis
 Kiểm nghiệm vi sinh dược phẩm - Hệ thống lọc Milliflex Oasis
Back to top