Được hỗ trợ bởi Dịch

Corning® 500 mL F-12K Nutrient Mixture

Model/Code:F-12K Nutrient Mixture

Hãng sản xuất: Corning Lifesciences

Danh mục: Môi trường nuôi cấy

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm

Corning® F-12K là dòng sản phẩm môi trường nuôi cấy tế bào được cải tiến từ dòng môi trường nuôi cấy tế bào Ham’s F12, với với nồng độ choline, inositol, putrescine và một số axit amin cao hơn.

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem

 Corning® 500 mL F-12K Nutrient Mixture
Back to top