Được hỗ trợ bởi Dịch

Đệm hoàn nguyên hóa chất nội độc tố Glucashield

Model/Code:Glucashield

Hãng sản xuất: Cape Cod

Xuất xứ: Mỹ

Danh mục: Chất thử nội độc tố

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm

Dung dịch đệm Glucashield® được sử dụng để hoàn nguyên LAL và làm cho thuốc thử không bị nhiễu bởi với tác động (1 → 3) -ß-D-glucan bằng cách ngăn chặn hiệu quả con đường trao đổi chất của Yếu tố G đông tụ nội độc tố. Sản phẩm có thể sử dụng với các bộ hóa chất Pyrotell®, Pyrotell®-T, Pyrochrome® và Chromo-LAL.

Sản phẩm liên quan

 Đệm hoàn nguyên hóa chất nội độc tố Glucashield
Back to top