Được hỗ trợ bởi Dịch

Kit thử nội độc tố Pyrosate

Model/Code:Pyrosate

Hãng sản xuất: Cape Cod

Xuất xứ: Mỹ

Danh mục: Chất thử nội độc tố

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm

Kit Pyrosate được phát triển dưới dạng thử nghiệm nội độc tố dùng sẵn theo phương pháp đông gel (Gel-Clot). Sản phẩm sử dụng dễ dàng, không đòi hỏi các thiết bị phức tạp và cho kết quả nhanh chóng. Thích hợp cho nghiên cứu, kiểm tra mẫu nước, dịch điện giải.

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem

 Kit thử nội độc tố Pyrosate
Back to top