Được hỗ trợ bởi Dịch

Màng lọc virus Viresolve® NFR

Model/Code:Viresolve NFR

Hãng sản xuất: Merck Millipore

Danh mục: Sản phẩm lọc

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm
- Vật liệu màng lọc: PES
- Kích thước lỗ lọc (um): 0.22

Đặc điểm: 
- Vật liệu màng lọc: PES
- Kích thước lỗ lọc (um): 0.22
- Dạng lọc:  Optiscale, Opticap XL (4, 5, 10); Cartridge (10, 20, 30 in.)
Ứng dụng:
- Loại bỏ Parvovirus

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem

 Màng lọc virus Viresolve® NFR
 Màng lọc virus Viresolve® NFR
Back to top