Được hỗ trợ bởi Dịch

Màng lọc vô trùng Aervent® Sterilizing-grade filters Solvent

Model/Code:Aervent

Hãng sản xuất: Merck Millipore

Danh mục: Sản phẩm lọc

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm
 
- Vật liệu màng lọc: Hydrophobic PTFE
- Kích thước lỗ lọc (um): 0.22
- Dạng lọc:  Cartridge (5, 10, 20, 30, 40 in.)
Đặc điểm: 
- Vật liệu màng lọc: Hydrophobic PTFE
- Kích thước lỗ lọc (um): 0.22
- Dạng lọc:  Cartridge (5, 10, 20, 30, 40 in.)
Ứng dụng:
- Lọc thông khí đầu vào và đầu ra của tank lên men, Bình chiết rót, Carboys, Nồi hấp, Bình chuyển
- Lọc khí: Máy chiết rót, Thiết bị, Lên men, Đường cấp khí không ẩm, Loại bỏ hạt

Sản phẩm liên quan

 Màng lọc vô trùng Aervent® Sterilizing-grade filters Solvent
Back to top