Được hỗ trợ bởi Dịch

Kiểm soát chất lượng nước trong phòng xét nghiệm y khoa

Các thiết bị xét nghiệm trong y tế được các nhà sản xuất yêu cầu sử dụng chất lượng nước phù hợp. Hiện các nhà sản xuất thiết bị lọc nước có cung cấp các thiết bị lọc nước được kết nối trực tiếp để cung cấp nước tinh khiết cho các hệ thống máy xét nghiệm này. Để hỗ trợ các phòng xét nghiệm trong việc lựa chọn nguồn nước sử dụng chính xác cho các thiết bị phân tích, CLSI đã có hướng dẫn C3-A4: “Chuẩn bị và kiểm tra chất lượng nước phân tích cho phòng xét nghiệm”.

Các chất gây ô nhiễm sau đây được thảo luận trong tài liệu CLSI:

Cần loại bỏ các hạt để tránh làm tắc kim và ống góp của máy phân tích

Hàm lượng hữu cơ, được gọi là Tổng hàm lượng hữu cơ (TOC) phải được kiểm soát và giảm tải lượng hữu cơ để đạt hiệu suất tối ưu của các xét nghiệm và máy phân tích

Các ion nên được loại bỏ vì một số xét nghiệm bao gồm đo các ion trong máu và vì nhiều xét nghiệm yêu cầu nồng độ xác định của các ion để chạy hiệu quả

Nên giảm hàm lượng vi khuẩn càng nhiều càng tốt, vì vi khuẩn có thể là nguồn tương tác trong các xét nghiệm khác nhau, bao gồm xét nghiệm axit folic, xét nghiệm canxi và xét nghiệm miễn dịch.

Xét nghiệm miễn dịch Enzyme

Ngoài hóa học và sinh hóa, nhiều phòng thí nghiệm cũng được trang bị để thực hiện xét nghiệm xác định tuổi thọ, thông qua máy phân tích hoặc với các giải pháp ít tự động hơn. Xét nghiệm miễn dịch enzyme đặc biệt nhạy cảm với chất lượng nước. Nước có độ tinh khiết cao được làm sạch với siêu lọc để loại bỏ phosphatase kiềm được chứng minh là lựa chọn ưu tiên để chạy xét nghiệm miễn dịch trong điều kiện tối ưu

Giám sát thuốc điều trị (TDM) và độc chất học dựa trên các phân tích HPLC hoặc LC-MS và xét nghiệm miễn dịch. Nước dùng cho sắc ký lỏng nên có hàm lượng chất hữu cơ rất thấp. Vui lòng tham khảo phần nước cho HPLC và nước cho LC-MS để biết thêm thông tin.

Xét nghiệm sinh học phân tử

Hiện nay nhiều kỹ thuật sinh học phân tử khác đã được sử dụng để chẩn đoán một số bệnh hoặc khuynh hướng rối loạn. Các xét nghiệm này yêu cầu sử dụng nước không chứa nuclease, có thể được chuẩn bị bằng kỹ thuật siêu lọc. Để đọc thêm, vui lòng tham khảo các phần về nước không chứa nuclease, điện di, PCR và DNA microarray.

Phân tích nguyên tố

Ví dụ, nồng độ kim loại nặng trong các bệnh nghề nghiệp, cũng như nồng độ kim loại được sử dụng trong điều trị ung thư, được theo dõi bằng cách sử dụng thiết bị hấp thụ nguyên tử và ICP-MS. Việc phân tích kim loại ở mức vi lượng đòi hỏi phải sử dụng nước có độ tinh khiết cao không chứa các ion. Vui lòng tham khảo các phần về nước cho ICP-MS và nước cho GFAA để biết thêm thông tin.

Mặc dù chất lượng nước là quan trọng trong các xét nghiệm, nhưng việc phân phối nước vào máy phân tích và các ứng dụng khác trong phòng thí nghiệm cũng cần được xem xét. Các hệ thống chất lượng được áp dụng tại nhiều bệnh viện cũng yêu cầu giám sát thường xuyên hầu hết các thông số chất lượng nước liên quan và khuyến nghị lựa chọn các giải pháp lọc nước có thể được xác nhận và đủ tiêu chuẩn.

Để biết thêm thông tin và tài liệu về vai trò của chất lượng nước trong các phòng thí nghiệm y sinh và về các giải pháp lọc nước có sẵn để phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của máy phân tích khác nhau, vui lòng tham khảo phần hóa học lâm sàng trên trang web của chúng tôi.

← Bài trước Bài sau →
Back to top