Được hỗ trợ bởi Dịch

Đầu tip thể tích siêu nhỏ Microvolume Tips

Model/Code:Microvolume Tips

Hãng sản xuất: Corning Lifesciences

Danh mục: Vật tư tiêu hao

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm

Đầu tip thể tích siêu nhỏ có sẵn với công nghệ bề mặt Axygen® Maxymum Recovery®. Maxymum Recovery cải thiện khả năng phục hồi các mẫu tốn kém và mang lại độ chính xác và độ lặp lại cao hơn

 Đầu tip thể tích siêu nhỏ Microvolume Tips
Back to top