Được hỗ trợ bởi Dịch

Đĩa đặt môi trường thạch lấy mẫu vi sinh không khí - ICR settle plate

Hãng sản xuất: Merck Millipore

Danh mục: Kiểm soát phòng sạch

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm

Đĩa đặt môi trường thạch lấy mẫu không khí gồm đĩa thạch ICR và đĩa thạch ICRplus có bổ sung chất trung hòa chất kháng khuẩn và kháng sinh.

Sản phẩm liên quan

 Đĩa đặt môi trường thạch lấy mẫu vi sinh không khí - ICR settle plate
 Đĩa đặt môi trường thạch lấy mẫu vi sinh không khí - ICR settle plate
Back to top