Được hỗ trợ bởi Dịch

Hệ thống Thử vô khuẩn nhanh - Milliflex Rapid 2.0

Hãng sản xuất: Merck

Danh mục: Vi sinh công nghiệp

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm

Hệ thống phát hiện nhanh vi sinh vật Milliflex là một giải pháp tự động phát hiệnnhanh chóng và chính xác sự tạp nhiễm vi sinh vật ở các mẫu có thể lọc trong suốt quá trình sản xuất.

Sản phẩm liên quan

 Hệ thống Thử vô khuẩn nhanh - Milliflex Rapid 2.0
 Hệ thống Thử vô khuẩn nhanh - Milliflex Rapid 2.0
 Hệ thống Thử vô khuẩn nhanh - Milliflex Rapid 2.0
 Hệ thống Thử vô khuẩn nhanh - Milliflex Rapid 2.0
Back to top