Được hỗ trợ bởi Dịch

Môi trường Cooked Meat - Dạng bột khô

Model/Code:CM0081B

Hãng sản xuất: Oxoid

Danh mục: Môi trường nuôi cấy dạng bột

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm

- Môi trường Cooked Meat của Thermo Scientific™ Oxoid™ được dùng để nuôi cấy và duy trì các vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí. Môi trường này chứa mô tim, cao thịt bò, peptone và glucose. Môi trường Cooked Meat có khả năng giúp vi khuẩn phát triển chỉ từ mẫu cấy nhỏ và duy trì khả năng tồn tại của mẫu cấy trong thời gian dài. Hỗn hợp vi khuẩn được nuôi cấy trong môi trường Cooked Meat có thể tồn tại mà không bị hạn chế quá trình phát triển..

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem

 Môi trường Cooked Meat - Dạng bột khô
Back to top