Được hỗ trợ bởi Dịch

Bộ kit tách chiết axit nucleic MagMAX™ Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation Kit

Model/Code:A48383

Hãng sản xuất: Thermo Fisher Scientific

Danh mục: Kit tách chiết

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm

- MagMAX™ Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation Kit là bộ kit tinh sạch axit nucleic dựa trên công nghệ hạt từ tính

- Bộ kit được dùng để tách chiết và tinh sạch axit nucleic của virút từ mẫu ngoáy hầu họng và RNA virút trong mẫu nước bọt của người, thích hợp để sử dụng trong các phát hiện phân tử bằng qPCR.

Sản phẩm liên quan

 Bộ kit tách chiết axit nucleic MagMAX™ Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation Kit
Back to top