Được hỗ trợ bởi Dịch

Chủng chuẩn vi sinh định lượng

Model/Code:Quanti-Cult Plus

Hãng sản xuất: Remel

Danh mục: Chủng chuẩn vi sinh

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm

- Chủng Chuẩn Quanti-Cult Plus Thermo Scientific Kiểm Soát Chất Lượng Định Lượng Vi Sinh Vật, cung cấp số lượng vi sinh vật cụ thể có độ tái lặp, từ nguồn xác thực và chất lượng cao của ATCC, chủng chuẩn được hoàn nguyên một cách an toàn trong các ống. Mỗi ống được phân phối 0.1 mL cho tối đa 10 lần sử dụng, với mỗi ống chứa <100 CFU (đơn vị khuẩn lạc).

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem

 Chủng chuẩn vi sinh định lượng
Back to top