Được hỗ trợ bởi Dịch

Corning™ Hank's Balanced Salt Solutions

Model/Code:Cell Culture Phosphate Buffered Saline

Hãng sản xuất: Corning Lifesciences

Danh mục: Môi trường nuôi cấy

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm

Dung dịch đệm cân bằng HBSS là dung dịch đệm muối phosphate, giúp đảm bảo pH sinh lý và duy trì áp suất thẩm thấu. HBSS được sử dụng để rửa tế bào và duy trì sự tồn tại của chúng.

 

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem

 Corning™ Hank's Balanced Salt Solutions
Back to top