Được hỗ trợ bởi Dịch

Corning™ Regular Fetal Bovine Serum

Model/Code:Regular Fetal Bovine Serum

Hãng sản xuất: Corning Lifesciences

Danh mục: Môi trường nuôi cấy

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm

- FBS là một chất bổ sung môi trường nuôi cấy tế bào, giúp duy trì sự phát triển và đáp ứng các yêu cầu trong quá trình trao đổi chất của tế bào.

 

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem

 Corning™ Regular Fetal Bovine Serum
Back to top