Được hỗ trợ bởi Dịch

Deep well

Model/Code:Deep Well

Hãng sản xuất: Corning Lifesciences

Danh mục: Vật tư tiêu hao

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm

Xét nghiệm Axygen® và đĩa deep well được sử dụng để thu thập mẫu, buồng tăng sinh trong thử nghiệm invitro và lưu trữ lâu dài. 

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem

-%

Deep well

 Deep well
 Deep well
 Deep well
Back to top