Được hỗ trợ bởi Dịch

Màng lọc PolyGard CR®

Model/Code:PolyGard CR®

Hãng sản xuất: Merck Millipore

Danh mục: Giải pháp lọc

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm
- Vật liệu màng lọc: PP
- Kích thước lỗ lọc (um): 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0,  10.0, 25.0, 50.0, 75.0, 100.0
- Dạng cột lọc: Cartridge (2, 10, 20, 30, 40 in.)
Đặc điểm: 
- Vật liệu màng lọc: PP
- Kích thước lỗ lọc (um): 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0,  10.0, 25.0, 50.0, 75.0, 100.0
- Dạng cột lọc: Cartridge (2, 10, 20, 30, 40 in.)
Ứng dụng:
- Loại bỏ tạp chất trong chế biến dược phẩm: LVP / SVP, Thuốc bôi ngoài da, Nước / Phân đoạn huyết thanh sinh học / Máy rửa lọ và nút

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem

 Màng lọc PolyGard CR®
Back to top