Được hỗ trợ bởi Dịch

Màng lọc PolyGard CT®

Model/Code:PolyGard CT®

Hãng sản xuất: Merck Millipore

Danh mục: Giải pháp lọc

Chất lượng:
Giới thiệu sản phẩm
- Vật liệu màng lọc: PP
- Kích thước lỗ lọc (um): 1.0, 5.0, 10.0, 25.0, 50.0, 75.0, 100.0, 150.0
- Dạng cột lọc: Cartridge (2, 10, 20, 30, 40 in.)
- Vật liệu màng lọc: PP
- Kích thước lỗ lọc (um): 1.0, 5.0, 10.0, 25.0, 50.0, 75.0, 100.0, 150.0
- Dạng cột lọc: Cartridge (2, 10, 20, 30, 40 in.)
Ứng dụng:
- Tiền xử lý nước DI
- Bước làm rõ chính cho sơn, vecni, hóa dầu, thuốc nhuộm, rượu, bia, nước ngọt, mỹ phẩm, bột giấy và giấy

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem

 Màng lọc PolyGard CT®
Back to top